Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dat vinden we jammer. Wij vragen u vriendelijk om uw klacht per e-mail aan de klantenservice door te geven. Dit kan ook eventueel per post en/of telefonisch. Onze contactgegevens vindt u onderaan de website. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd in beslag nemen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Webshop Trustmark waar GSM-Hoesjes.be bij is aangesloten.

Bovendien kunt u uw klacht indienen bij het Europees platform voor online geschillenbeslechting: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL