Privacy Statement

Uw gegevens worden opgenomen in de databank van GSM-Hoesjes.be, Bampstraat 15A, te 3830 Wellen, België. Deze gegevens worden door R-Trading VOF gebruikt in het kader van klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals de verwerking van bestellingen en het voeren van gepersonaliseerde promotiecampagnes. U heeft het recht tot inzage, correctie of schrapping van uw gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door R-Trading VOF te schrijven, per e-mail (info@gsm-hoesjes.be) of per brief naar bovenstaand adres.

Klachten

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dat vinden we jammer. Wij vragen u vriendelijk om uw klacht per e-mail aan de klantenservice door te geven. Dit kan ook eventueel per post en/of telefonisch. Onze contactgegevens vindt u onderaan de website. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd in beslag nemen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Webshop Trustmark waar GSM-Hoesjes.be bij is aangesloten.

Bovendien kunt u uw klacht indienen bij het Europees platform voor online geschillenbeslechting: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL